Luật Thủ đô sửa đổi: Góp ý để Hà Nội phát triển xứng tầm trái tim của cả nước

lu t th s a i g p h n i p 44905 1701153418814

Ngày 27-11, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, nhằm đưa ra các biện pháp nhằm phát triển Hà Nội thành trái tim của cả nước. Đại biểu Thạch Phước Bình và đại biểu Hoàng Văn Cường đã đưa ra những ý kiến góp ý quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và xứng tầm của thủ đô. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những đề xuất này và tầm quan trọng của việc phát triển Hà Nội trong bài viết dưới đây.

Ý kiến góp ý về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi

Đại biểu Thạch Phước Bình đưa ra ý kiến quan trọng về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, đặc biệt là về việc cắt điện, nước là biện pháp cưỡng chế hành chính. Ông lập luận rằng biện pháp này có thể ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân và không mang tính nhân văn.

Trong buổi thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, đại biểu Thạch Phước Bình đã đưa ra ý kiến quan trọng về việc cắt điện, nước là biện pháp cưỡng chế hành chính. Ông cho rằng, việc này có thể ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân và không mang tính nhân văn.

Luật Thủ đô sửa đổi: Góp ý để Hà Nội phát triển xứng tầm trái tim của cả nước - 451569847

Ông Bình cũng đưa ra ví dụ về việc cắt điện, nước ở nhà chung cư trong khi chủ thể vi phạm là chủ đầu tư, trong khi người dân là người có lợi ích liên quan. Ông lập luận rằng biện pháp cắt điện, nước không phải là biện pháp mang tính nhân văn và có thể gây ảnh hưởng đến quyền cơ bản của con người.

Mô hình đô thị TOD và đề xuất của đại biểu Hoàng Văn Cường

Đại biểu Hoàng Văn Cường đã đề xuất việc phát triển mô hình đô thị TOD không chỉ cho các đô thị mới mà còn cho việc tái thiết đô thị, cải tạo chung cư cũ. Ông cho rằng việc này sẽ giúp khai thác không gian ngầm và không gian trên cao, đồng thời giải quyết bài toán khó về phát triển đô thị.

Đại biểu Hoàng Văn Cường đã đề xuất việc phát triển mô hình đô thị TOD không chỉ cho các đô thị mới mà còn cho việc tái thiết đô thị, cải tạo chung cư cũ. Ông cho rằng việc này sẽ giúp khai thác không gian ngầm và không gian trên cao, đồng thời giải quyết bài toán khó về phát triển đô thị.

Theo ông Cường, thành phố nên dành ngân sách để đầu tư cho các dự án TOD trong khu vực nội đô thay vì xây dựng những con đường đắt nhất hành tinh. Ông cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mô hình TOD trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi và đảm bảo năng lực quản lý tốt cho mô hình này.

Các quy định về cắt điện, nước trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi có quy định về việc cắt điện, nước là biện pháp cưỡng chế hành chính đối với các công trình, cơ sở vi phạm trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, ý kiến góp ý đã được đưa ra về tính hợp lý và nhân văn của biện pháp này.

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi có quy định về việc cắt điện, nước là biện pháp cưỡng chế hành chính đối với các công trình, cơ sở vi phạm trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, ý kiến góp ý đã được đưa ra về tính hợp lý và nhân văn của biện pháp này.

Đại biểu Thạch Phước Bình lập luận rằng việc cắt điện, nước có thể ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân và không mang tính nhân văn. Ông cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mô hình TOD trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi và đảm bảo năng lực quản lý tốt cho mô hình này.