Người phụ nữ yêu cầu quật mồ vua bóng đá Pele để xác định quan hệ huyết thống

ng i ph n y u c u qu t m vua b ng 69916 1706147430946

Một người phụ nữ tự xưng là con gái Pele đã yêu cầu quật mồ ông lên để xét nghiệm quan hệ cha con. Đây là một sự việc đáng chú ý và những chi tiết liên quan sẽ được tiết lộ trong bài viết này.

Yêu cầu quật mồ vua bóng đá Pele

Người phụ nữ tự xưng là con gái Pele đã yêu cầu quật mồ ông lên để xét nghiệm quan hệ cha con.

Maria do Socorro Azevedo, một người phụ nữ tự xưng là con gái Pele, đã đệ đơn yêu cầu quật mồ vua bóng đá người Brazil nhằm xác định quan hệ huyết thống.

Người phụ nữ yêu cầu quật mồ vua bóng đá Pele để xác định quan hệ huyết thống - 1092251071

Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về quan hệ gia đình của Pele và có thể ảnh hưởng đến di chúc và tài sản của ông.

Người phụ nữ yêu cầu quật mồ vua bóng đá Pele để xác định quan hệ huyết thống - 1157424816

Yêu cầu quật mồ này là một sự việc đáng chú ý và sẽ tiếp tục được theo dõi và phân tích.

Xét nghiệm quan hệ cha con

Việc xét nghiệm quan hệ cha con giữa Maria do Socorro Azevedo và Pele có thể làm sáng tỏ mối liên hệ huyết thống giữa họ.

Luật sư của Maria do Socorro Azevedo cho biết xét nghiệm DNA của ông sẽ cho thấy khả năng cao về mối liên hệ huyết thống với Pele.

Người phụ nữ yêu cầu quật mồ vua bóng đá Pele để xác định quan hệ huyết thống - -375614073

Tuy nhiên, gia đình Pele đã phản đối việc khai quật thi thể ông để tiến hành xét nghiệm, vì kết quả xét nghiệm trước đây đã cho thấy Maria không phải là con gái của ông.

Người phụ nữ yêu cầu quật mồ vua bóng đá Pele để xác định quan hệ huyết thống - 168574499

Việc xét nghiệm quan hệ cha con này sẽ làm sáng tỏ sự thật và có thể có tác động lớn đến gia đình và di chúc của Pele.

Sự tranh cãi và tình hình hiện tại

Yêu cầu quật mồ và xét nghiệm quan hệ cha con đã gây ra sự tranh cãi và tạo ra tình hình phức tạp.

Gia đình Pele đã phản đối việc khai quật thi thể ông để tiến hành xét nghiệm, vì họ cho rằng Maria không phải là con gái của ông.

Tuy nhiên, Maria vẫn khẳng định mình là con gái ruột của Pele và không quan tâm đến tiền của ông.

Sự tranh cãi và tình hình hiện tại vẫn chưa được giải quyết và cần thời gian để tìm ra sự thật.